EdisTools wil dienstverleners ondersteunen om met meer kennis, vertrouwen en effectiviteit om te gaan met etnische vraagstukken binnen hun professionele context. Het onderzoeksproject focust op vier maatschappelijke domeinen die essentieel zijn in de levensloop van een individu:

  • Onderwijs
  • Gezondheidszorg
  • Arbeidsmarkt
  • Huisvesting

We willen dienstverleners binnen deze vier domeinen graag ondersteunen, want nog al te vaak gaat etnische diversiteit (onbedoeld) gepaard met ongelijkheid en discriminatie. Uit gesprekken met stakeholders weerklinkt dan ook luid en duidelijk de vraag om extra handvatten aangereikt te krijgen om uitdagingen op vlak van etnische diversiteit in allerhande werksituaties beter het hoofd te kunnen bieden. 

We doen dit op twee manieren. Enerzijds zetten we in op innovatieve wetenschappelijke kennis om beter de uitdagingen en de onderliggende mechanismen te kennen en te begrijpen. Anderzijds ontwikkelen we gebruiksvriendelijke trainingstools waarmee artsen, leerkrachten, makelaars/verhuurders en HR-professionals zelf aan de slag kunnen.

Dit project wordt gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO SBO).


In de kijker


Hoe verschilt etnische discriminatie tussen buurten en makelaarskantoren?

Onderzoek toont aan dat etnische discriminatie op de woningmarkt, en meer bepaald op de particuliere huurmarkt, een hardnekkig probleem blijft. Hoewel dit probleem al talloze keren werd onderzocht, werd in het verleden weinig aandacht besteed aan de context waarin discriminatie zich voordoet. In deze nieuwe studie gaan we na of discriminerend gedrag beïnvloed wordt door drie contextfactoren: (1) woningindicatoren, zoals type woning en prijscategorie; (2) buurtindicatoren, zoals sociaaleconomische en etnische samenstelling van de buurt; en – voor zover ons bekend voor het eerst in onderzoek – (3) makelaarsindicatoren, zoals de grootte van het makelaarskantoor (hoeveel makelaars zijn er actief binnen een kantoor).

Ontdek het antwoord hier: