EdisTools wil dienstverleners ondersteunen om met meer kennis, vertrouwen en effectiviteit om te gaan met etnische vraagstukken binnen hun professionele context. Het onderzoeksproject focust op vier maatschappelijke domeinen die essentieel zijn in de levensloop van een individu:

  • Onderwijs
  • Gezondheidszorg
  • Arbeidsmarkt
  • Huisvesting

We willen dienstverleners binnen deze vier domeinen graag ondersteunen, want nog al te vaak gaat etnische diversiteit (onbedoeld) gepaard met ongelijkheid en discriminatie. Uit gesprekken met stakeholders weerklinkt dan ook luid en duidelijk de vraag om extra handvatten aangereikt te krijgen om uitdagingen op vlak van etnische diversiteit in allerhande werksituaties beter het hoofd te kunnen bieden. 

We doen dit op twee manieren. Enerzijds zetten we in op innovatieve wetenschappelijke kennis om beter de uitdagingen en de onderliggende mechanismen te kennen en te begrijpen. Anderzijds ontwikkelen we gebruiksvriendelijke trainingstools waarmee artsen, leerkrachten, makelaars/verhuurders en HR-professionals zelf aan de slag kunnen.

Dit project wordt gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO SBO).


In de kijker

Studiedag: Lokaal aan de slag met diversiteit en discriminatie in het onderwijs

Hoe kun je als school discriminatie en racisme tegengaan, en lokaal werk maken van een krachtig en positief diversiteitsbeleid op school?
Het zijn vragen die niet alleen binnen het onderwijsveld steeds prominenter worden, maar ook veel lokale besturen bezighouden. Op dinsdag 16 november 2021 organiseren Stad Gent (Onderwijscentrum Gent en Dienst Lokaal Sociaal Beleid), VVSG en ORBIT vzw samen een studiedag die inzichten wil aanreiken rond die vragen – zowel gericht naar scholen en leerkrachten als naar mandatarissen en medewerkers lokale besturen.

Fanny D’hondt en Marloes Hagenaars zijn aan het woord op deze dag. Kom zeker luisteren!

Alle info: https://www.vvsg.be/opleidingen/diversiteitonderwijs


Kent discriminatie een prijs?

Zijn mensen die discrimineren bereid een prijs te betalen om geen contact te moeten hebben met personen uit etnische minderheidsgroepen? Het is een hypothese op basis van de theorie van voorkeursdiscriminatie. Maar klopt die wel? We zochten naar antwoorden in een gedachte-experiment onder studenten. Ook vroegen we ons af of de discriminatie beperkter is wanneer de studenten financieel zouden worden bestraft indien ze zouden discrimineren dan wanneer ze financieel zouden worden beloond indien ze niet zouden discrimineren.

Ontdek het antwoord via deze blog: https://www.ugent.be/ugentatwork/nl/blog/overzicht.htm#Kentdiscriminatieeenprijs

Of via Nieuwe Feiten op Radio 1: https://radio1.be/luister/select/nieuwe-feiten/loonopslag-of-liever-werken-met-alleen-autochtone-vlamingen