EdisTools wil dienstverleners ondersteunen om met meer kennis, vertrouwen en effectiviteit om te gaan met etnische vraagstukken binnen hun professionele context. Het onderzoeksproject focust op vier maatschappelijke domeinen die essentieel zijn in de levensloop van een individu:

  • Onderwijs
  • Gezondheidszorg
  • Arbeidsmarkt
  • Huisvesting

We willen dienstverleners binnen deze vier domeinen graag ondersteunen, want nog al te vaak gaat etnische diversiteit (onbedoeld) gepaard met ongelijkheid en discriminatie. Uit gesprekken met stakeholders weerklinkt dan ook luid en duidelijk de vraag om extra handvatten aangereikt te krijgen om uitdagingen op vlak van etnische diversiteit in allerhande werksituaties beter het hoofd te kunnen bieden. 

We doen dit op twee manieren. Enerzijds zetten we in op innovatieve wetenschappelijke kennis om beter de uitdagingen en de onderliggende mechanismen te kennen en te begrijpen. Anderzijds ontwikkelen we gebruiksvriendelijke trainingstools waarmee artsen, leerkrachten, makelaars/verhuurders en HR-professionals zelf aan de slag kunnen.

Dit project wordt gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO SBO).


In de kijker

Kent discriminatie een prijs?

Zijn mensen die discrimineren bereid een prijs te betalen om geen contact te moeten hebben met personen uit etnische minderheidsgroepen? Het is een hypothese op basis van de theorie van voorkeursdiscriminatie. Maar klopt die wel? We zochten naar antwoorden in een gedachte-experiment onder studenten. Ook vroegen we ons af of de discriminatie beperkter is wanneer de studenten financieel zouden worden bestraft indien ze zouden discrimineren dan wanneer ze financieel zouden worden beloond indien ze niet zouden discrimineren.

Ontdek het antwoord via deze blog: https://www.ugent.be/ugentatwork/nl/blog/overzicht.htm#Kentdiscriminatieeenprijs

Of via Nieuwe Feiten op Radio 1: https://radio1.be/luister/select/nieuwe-feiten/loonopslag-of-liever-werken-met-alleen-autochtone-vlamingen


Antwerpse praktijktesten: Structurele discriminatie rond afkomst en leeftijd op Antwerpse arbeidsmarkt

Artikel gepubliceerd in Knack (25 mei 2021)

Het onderzoeksteam van de UGent onder leiding van professor Stijn Baert dat praktijktesten uitvoerde op de Antwerpse arbeidsmarkt, heeft structurele discriminatie vastgesteld op basis van etnische afkomst en leeftijd. Er werd geen discriminatie vastgesteld op basis van seksuele geaardheid of gender. Met de resultaten in de hand zal de stad Antwerpen nu werk maken van een “verbeterplan”, in samenwerking met stakeholders zoals minderheidsgroeperingen, werkgevers- en werknemersorganisaties en sectorfederaties.

Lees meer: https://www.knack.be/nieuws/belgie/antwerpse-praktijktesten-structurele-discriminatie-rond-afkomst-en-leeftijd-op-antwerpse-arbeidsmarkt/article-belga-1738123.html?cookie_check=1622806726