Het EdisTools- team is een interdisciplinair team verbonden aan de Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel.

Hoofdpromotor

Prof. dr. Peter Stevens is hoofddocent Kwalitatieve Onderzoeksmethodologie aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoek situeert zich op de domeinen onderwijssociologie en etnische relaties. Hij is samen met professor Gary Dworkin redacteur van het Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in Education en doet nu onderzoek naar de ontwikkelingen van stereotypen en ervaringen van etnische discriminatie in onderwijscontexten in gescheiden gemeenschappen (België en Cyprus).

Promotoren

Prof. dr. Stijn Baert is verbonden aan de Vakgroep Economie van de Universiteit Gent. Zijn onderzoek is hoofdzakelijk gesitueerd in het brede veld van de arbeidseconomie, met een focus op (i) de overgang van school naar werk, (ii) arbeidsmarktdiscriminatie en (iii) werk en gezondheid. Hij stond recent op plaats 17 in de IDEAS-rangschikking van meest beloftevolle economen ter wereld. Met beleidsvoorstellen zoals de versnelde degressiviteit in de werkloosheidsuitkeringen en praktijktesten naar arbeidsmarktdiscriminatie op sectorniveau had hij de afgelopen maanden ook maatschappelijke impact in Vlaanderen. Stijn Baert stond IN 2020 op de tweede plaats gerangschikt in een studie naar socio-economisch thought leadership in Vlaanderen. Meer info: www.stijnbaert.be.

Prof. dr. Eva Derous behaalde haar doctoraat in Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de KU Leuven, doceerde aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam (Nederland) en werkt momenteel als universitair hoofddocent HRM bij de Vakgroep HRM en organisatiepsychologie van de Universiteit Gent. Haar onderzoek richt zich hoofdzakelijk op de werving- en selectieprocedures in organisaties, met bijzondere aandacht voor diversiteit en discriminatie- gerelateerde kwesties (etniciteit, leeftijd en geslacht). Ze verwierf een Fulbright onderzoeksbeurs van de KNAW / Fulbright Center Amsterdam voor een verblijf aan Michigan State University (USA) en is lid van redacties van diverse internationale tijdschriften. Daarnaast geeft ze advies op vraag van lokale organisaties en business partners.

Prof. dr. Piet Van Avermaet is directeur van het Steunpunt Diversiteit & Leren (SDL), verbonden aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent. Daar doceert hij ‘taal en diversiteit’. Het SDL biedt het onderwijs een wetenschappelijk onderbouwde visie op een inclusief diversiteitsbeleid en ondersteuning in het omgaan met diversiteit. Piet Van Avermaet heeft ruime ervaring met innovatieve valorisatie- en onderzoeksprojecten.

Prof. dr. Wendelien Vantieghem is doctor in de sociologie en geaccrediteerd als gezondheidsvoorlichter en leerkracht. Ze doceerde “diversity and inclusion in educational settings” aan VUB en is momenteel als docent verbonden aan het Steunpunt Diversiteit & Leren -UGent. Haar werk focust zich op de ongelijkheden in het Vlaamse onderwijssysteem op vlak van gender, geaardheid, meertaligheid, SES, etniciteit en beperking, alsook de attitudes en competenties van leerkrachten t.a.v. diversiteit.

Prof. dr. Pieter-Paul Verhaeghe is professor sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Hij doet onderzoek naar discriminatie, migratie, armoede en stadsontwikkelingen. Hij gebruikt vaak veldexperimenten, zoals correspondentietesten en mystery shopping, om sociale ongelijkheid en discriminatie te onderzoeken. Bezoek zijn website om meer te weten te komen over zijn onderzoek: https://pieterpaulver.wordpress.com/ Aan de VUB doceert hij verschillende cursussen rond ongelijkheid, multiculturaliteit en statistiek. In 2012 schreef hij het boek ‘Migrant zkt. Toekomst’ waarin hij een optimistische visie verdedigt over de integratie van etnische minderheden in België. In 2017 publiceerde hij het Boek ‘Liever Sandra dan Samira’ over de strijd tegen discriminatie en racisme.

Prof. Dr. Sara Willems is teamleader van de onderzoeksgroep Equity in Health care, verbonden aan de vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg van de Universiteit Gent. Daar doceert ze in verschillende opleidingsonderdelen over thema’s rond diversiteit en gezondheid. Het onderzoek van de onderzoeksgroep focust op sociaal-economische en etnische verschillen in toegang tot zorg en in de kwaliteit van zorgprocessen. Sara Willems heeft een uitgebreide expertise met beleidsondersteunend onderzoek en kwaliteitsverbeteringsprojecten voor lokale overheden en zorgorganisaties.

Coördinatoren

Dr. Fanny D’hondt is algemeen coördinator van het EdisTools-project. Ze is doctor in de sociologie. In haar doctoraat ging zij na hoe de ervaring van etnische discriminatie gerelateerd is aan de schoolprestaties en het schoolwelbevinden van leerlingen met migratieachtergrond in Vlaanderen. Na haar doctoraat ging ze voor enkele jaren aan de slag bij GUBERNA, Instituut voor Bestuurders vzw, waar zij verantwoordelijk was voor het Centrum Public Governance en toegepast onderzoek deed rond governance-vraagstukken binnen ziekenhuizen en vzw’s.

Dr. Stijn Schelfhout is verantwoordelijk voor psychologische testontwikkeling binnen het EdisTools project. Hij is doctor in de psychologie. Tijdens zijn doctoraat heeft hij onderzocht hoe de interesses van studenten een invloed hebben op hun studiekeuze en studieresultaten. Als experimenteel psycholoog heeft hij ook een uitgebreide expertise in methodologie en statistiek.

Onderzoekers

Abel Ghekiere behaalde in 2019 een master in de sociaal economische wetenschappen met  specificatie ongelijkheid en beleid aan de Universiteit Antwerpen. Voor zijn masterthesis deed hij een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de rol van informele solidariteitsmechanismen in armoedebeleid. Vanuit een multidisciplinaire focus werkt Abel vandaag mee aan het EdisTools-project, luik ‘huizenmarkt’. Hij is in deze context als doctoraal onderzoeker verbonden aan de VUB, onderzoeksgroep Interface Demography, onder begeleiding van prof. dr. Pieter-Paul Verhaeghe, en aan de UGent, onderzoeksgroep Arbeids- en Welvaartseconomie, onder begeleiding van prof. dr. Stijn Baert.

Marloes Hagenaars behaalde in 2016 een master in de Journalistiek aan The University of the Arts London en in 2018 een master in de Sociologie aan Oxford University. Voor haar masterthesis in de sociologie onderzocht ze hoe attitudes tegenover Turkse en Marokkaanse Nederlanders overeenkomsten vertonen of verschillen van attitudes tegenover Moslims. Na haar afstuderen ging ze aan de slag voor Stichting Avrasya waar ze projecten heeft ontwikkeld voor kansarme vrouwen met een migratieachtergrond. Vandaag werkt Marloes mee aan het EdisTools-project, luik ‘onderwijs’. Zij is in deze context als doctoraal onderzoeker aan de slag binnen de Vakgroep Sociologie, Universiteit Gent. Ze wordt begeleid door Prof. dr. Peter Stevens, Prof. dr. Piet Van Avermaet en Prof. dr. Sara Willems.

Louis Lippens behaalde in 2016 een master in de psychologie, afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid (UGent) en in 2017 een postgraduaat in management (Vlerick Business School). Als psychologiestudent onderzocht hij in zijn masterthesis de inzetbaarheid van een verkorte intelligentietest voor personeelsselectie. Na zijn vooropleiding werkte hij een tweetal jaar in het bedrijfsleven, waarna hij terugkeerde naar de academische omgeving. Vanuit een algemene interesse in de arbeidsmarkt, en een meer specifieke interesse in differentiatie en discriminatie in het personeelsselectieproces, werkt Louis op heden mee aan het EdisTools-project, luik ‘werk’. Hij is in deze context als doctoraal onderzoeker verbonden aan UGent, onderzoeksgroep Arbeids- en Welvaartseconomie, onder begeleiding van prof. dr. Stijn Baert en prof. dr. Eva Derous, en aan VUB, onderzoeksgroep Interface Demography, onder begeleiding van prof. dr. Pieter-Paul Verhaeghe.

Robin Vandecasteele behaalde in 2021 een master in de Sociologie aan de Universiteit Gent, met een focus op cultuur- en onderwijssociologie. Voor zijn masterthesis verrichte hij kwalitatief onderzoek naar de eigenschappen van docenten hoger onderwijs die het academisch succes en motivatie van studenten kunnen bevorderen. Momenteel werkt Robin mee aan het EdisTools-project, luik ‘gezondheidszorg’. In deze context is hij als doctoraatsonderzoeker aan de slag binnen de Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, Universiteit Gent. Hij wordt begeleid door Prof. dr. Sara Willems, Prof. dr. Peter Stevens en Prof. dr. Stéphanie De Maesschalck.