Nulmeting discriminatie op de Antwerpse arbeidsmarkt: rapportering

Dit rapport presenteert de gehanteerde onderzoeksmethode en de belangrijkste bevindingen van een nulmeting met een correspondentie-experiment naar discriminatie op de Antwerpse arbeidsmarkt op basis van etniciteit, leeftijd en seksuele geaardheid in opdracht van de Stad Antwerpen die werd uitgevoerd tussen februari 2020 en april 2021. In totaal werden 2880 fictieve sollicitaties uitgestuurd. De analyses van deze data werden in het bijzonder naar het sectorniveau opgedeeld. Door af te wisselen over mannelijke en vrouwelijke kandidatenparen, kunnen ook uitspraken gedaan worden over de mate van genderdiscriminatie. De nulmeting kadert in een bredere opdracht omtrent praktijktesten vanuit de Stad Antwerpen op de huur- en arbeidsmarkt, die aan de VUB en UGent werd gegund. Via diepte-interviews worden de resultaten geduid.


More rental discrimination of Moroccan-Belgians because of Covid-19

The global Covid-19 pandemic is a dramatic event that took the world by storm. A recent study of Pieter-Paul Verhaeghe and Abel Ghekiere of Interface Demography of the Vrije Universiteit Brussel examined the impact of the first Covid wave on the occurrence of ethnic discrimination on the rental housing market. They compared discrimination levels before the outbreak of the pandemic in Belgium with levels just after the first lockdown. It appears that the first Covid-19 wave led to lower invitation rates for all Belgians, but especially for those with a Moroccan name. The result is more discrimination of Belgians of Moroccan origin – one of the largest ethnic minority communities in Belgium. At the same time, candidates with a Congolese name were less discriminated against on the rental housing market.


Etnische discriminatie op de arbeidsmarkt: afkeer of veralgemening?

In juni was er, naar aanleiding van Black Lives Matter, heel wat te doen over etnische discriminatie op de arbeidsmarkt. Deze problematiek aanpakken, vraagt een beter beeld op het waarom van deze ongelijke behandeling.


Context matters- symposium over de rol die context speelt bij discriminatie en racisme

Herbekijk hier het symposium:

http://interfacedemography.be/symposium-on-discrimination-and-racism-context-matters/


Is de etnische discriminatie op de Gentse woningmarkt structureel gedaald?

Sinds 2015 voert Stad Gent een doorgedreven beleid tegen discriminatie op de woningmarkt. Deze ‘Gentse aanpak’ bestond uit een combinatie van training, dialoog en academische, sensibiliserende en juridische praktijktesten onder wetenschappelijke begeleiding. Deze studie maakt een analyse en komt tot een gemengd antwoord. Er zijn weldegelijk zaken in de goede richting veranderd op de Gentse woningmarkt. Toch zijn er ook indicaties dat er nog steeds wordt gediscrimineerd.

Klik hier voor het volledige rapport