WAT?

EdisTools heeft als doel het krijgen van een beter begrip van etnische ongelijkheid en etnische discriminatie in de maatschappelijke domeinen gezondheid, huisvesting, onderwijs en werk, zodat (vaak goedbedoelde of onbewuste) processen die hiertoe aanleiding geven, kunnen aangepakt worden. EdisTools wil hiervoor zowel inzetten op innovatieve, wetenschappelijke kennis als gebruiksvriendelijke trainingstools waarmee dienstverleners en organisaties in deze domeinen zelf aan de slag kunnen.

WIE?

Het project wordt gerealiseerd door een interdisciplinair team van professoren, postdoctoraal onderzoekers en doctoraatstudenten verbonden aan het interdisciplinair Centre for the Social Study of Migration and Refugees aan de Universiteit Gent en verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en wordt gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO SBO). Het wetenschappelijke team wordt ondersteund door een groep van bijna 30 stakeholders uit de verschillende maatschappelijke domeinen.  

WETENSCHAPPELIJKE KENNIS?

Op zichzelf staande theorieën en onderzoekstechnieken worden in dit project gelinkt zodat er unieke inzichten ontstaan in hoe etnische ongelijkheid en discriminatie (onbewust) tot uiting komt en wat de onderliggende beweegredenen zijn die hiertoe aanleiding geven. Dankzij de combinatie van een interdisciplinair onderzoeksteam en een focus op 4 essentiële maatschappelijke domeinen kan een breed en diepgaand onderzoek gevoerd worden dat de kennis en het begrip van etnische ongelijkheid en discriminatie in de maatschappij aanscherpt en verrijkt.    

TRANINGSTOOLS?

Intensief overleg met de stakeholders heeft geleerd dat heel veel dienstverleners en organisaties op zoek zijn naar kennis en trainingstools om zichzelf beter te wapenen tegen onbedoeld of onbewust handelen die etnische ongelijkheid of discriminatie in de hand zou werken. EdisTools wil tegemoet komen aan deze vraag door het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke trainingstools voor dienstverleners (in opleiding) in de domeinen gezondheid, huisvesting, onderwijs en werk met het oog op: 1) Verhogen van het begrip en zo ook het bewustzijn van etnische ongelijkheid en discriminatie in hun specifieke werkcontext. 2) Het effectief omgaan met verschillende vormen van ongelijkheid en discriminatie waar de dienstverleners al dan niet zelf bij betrokken zijn en 3) Het evalueren van het eigen handelen (over de tijd heen).

We zijn de stakeholders alvast zeer dankbaar voor hun nauwe betrokkenheid bij het proces, want dit helpt ons om trainingstools te ontwikkelen die tegemoet komen aan de concrete noden in de praktijk.