Etnische discriminatie: de rol van een multiculturele schoolbenadering en de etnische samenstelling van de leerlingenpopulatie

Welke rol speelt een multiculturele schoolbenadering en de etnische samenstelling van de leerlingenpopulatie bij de ervaring van etnische discriminatie bij studenten in secundaire scholen in Vlaanderen? Voorgaand onderzoek maakt ons niet echt wijzer, dus analyseerden we een grootschalige Vlaamse dataset waarbij we de input van 38 directeurs van secundaire scholen, 669 leerkrachten en 2715 leerlingen samenbrachten. De resultaten tonen eerst en vooral dat de mate waarin andere leerlingen met een migratieachtergrond aanwezig zijn van weinig invloed blijkt op de ervaring van etnische discriminatie voor leerlingen met een migratieachtergrond. Voor etnisch Belgische leerlingen is dit anders. Als we kijken naar de invloed van een multiculturele benadering dan is dit sterk afhankelijk van wie de input komt (directie, leerkracht, leerling) en wie de ‘dader’ van de etnische discriminatie is, medeleerlingen of leerkrachten.

Lees hier het volledige artikel