Ethnische discriminatie op papier: onderzoek naar de mate waarin immomakelaars bereid zijn om te discrimineren via mystery mails

In this study – published in Applied Economic Letters – we introduced a new method to measure real estate agents’ intentions to act upon a discriminatory request on the housing market. We conducted mystery mails among 200 real estate agents in Flanders, Belgium. Our results provide evidence that more than one in ten realtors expresses their willingness to discriminate by email. Unlike classic correspondence tests, our research shows that the novel method of mystery mails allows scholars to measure and contextualize the intention to accommodate a discriminatory request in a more detailed way.

Klik hier om de paper te lezen


Hoe verschilt etnische discriminatie tussen buurten en makelaarskantoren? 

Onderzoek toont aan dat etnische discriminatie op de woningmarkt, en meer bepaald op de particuliere huurmarkt, een hardnekkig probleem blijft. Hoewel dit probleem al talloze keren werd onderzocht, werd in het verleden weinig aandacht besteed aan de context waarin discriminatie zich voordoet. In deze nieuwe studie gaan we na of discriminerend gedrag beïnvloed wordt door drie contextfactoren: (1) woningindicatoren, zoals type woning en prijscategorie; (2) buurtindicatoren, zoals sociaaleconomische en etnische samenstelling van de buurt; en – voor zover ons bekend voor het eerst in onderzoek – (3) makelaarsindicatoren, zoals de grootte van het makelaarskantoor (hoeveel makelaars zijn er actief binnen een kantoor).

Klik hier voor een samenvatting van het artikel

Klik hier voor een blogpost over het artikel

Klik hier om het artikel te lezen


In welke mate verschilt de huurdiscriminatie tussen gemeentes in België?

In welke mate verschilt de huurdiscriminatie tussen gemeentes in België? We konden deze vraag beantwoorden door de data van 5782 correspondentietesten van verschillende voorgaande studies naast elkaar te leggen, aan te vullen met nog niet gepubliceerd materiaal en diepgaand te analyseren.  Op die manier hadden we zicht op het niveau van etnische discriminatie op de private huurwoningmarkt in 46 gemeentes in België.

Lees hier verder


More rental discrimination of Moroccan-Belgians because of Covid-19

The global Covid-19 pandemic is a dramatic event that took the world by storm. A recent study of Pieter-Paul Verhaeghe and Abel Ghekiere of Interface Demography of the Vrije Universiteit Brussel examined the impact of the first Covid wave on the occurrence of ethnic discrimination on the rental housing market. They compared discrimination levels before the outbreak of the pandemic in Belgium with levels just after the first lockdown. It appears that the first Covid-19 wave led to lower invitation rates for all Belgians, but especially for those with a Moroccan name. The result is more discrimination of Belgians of Moroccan origin – one of the largest ethnic minority communities in Belgium. At the same time, candidates with a Congolese name were less discriminated against on the rental housing market.

Klik hier voor het artikel


Is de etnische discriminatie op de Gentse woningmarkt structureel gedaald?

Sinds 2015 voert Stad Gent een doorgedreven beleid tegen discriminatie op de woningmarkt. Deze ‘Gentse aanpak’ bestond uit een combinatie van training, dialoog en academische, sensibiliserende en juridische praktijktesten onder wetenschappelijke begeleiding. Deze studie maakt een analyse en komt tot een gemengd antwoord. Er zijn weldegelijk zaken in de goede richting veranderd op de Gentse woningmarkt. Toch zijn er ook indicaties dat er nog steeds wordt gediscrimineerd.

Klik hier voor het volledige rapport