Ook in Gent wordt gediscrimineerd op de arbeidsmarkt

In opdracht van de Stad Gent voerde de Universiteit Gent praktijktesten uit op de Gentse arbeidsmarkt in verschillende sectoren. Vijf discriminatiegronden werden getest: leeftijd, herkomst, genderidentiteit, gezondheidstoestand en arbeidsbeperking. Het wetenschappelijk onderzoek stelt discriminatie vast bij élk van deze kenmerken, behalve voor kandidaten met een kankerervaring. Globaal ontvingen kandidaten met een van deze mogelijke discriminatiegronden 21 procent minder vaak een uitnodiging voor een jobgesprek dan kandidaten zonder deze eigenschap.

Klik hier om verder te lezen


Nulmeting discriminatie op de Antwerpse arbeidsmarkt: rapportering

Dit rapport presenteert de gehanteerde onderzoeksmethode en de belangrijkste bevindingen van een nulmeting met een correspondentie-experiment naar discriminatie op de Antwerpse arbeidsmarkt op basis van etniciteit, leeftijd en seksuele geaardheid in opdracht van de Stad Antwerpen die werd uitgevoerd tussen februari 2020 en april 2021. In totaal werden 2880 fictieve sollicitaties uitgestuurd. De analyses van deze data werden in het bijzonder naar het sectorniveau opgedeeld. Door af te wisselen over mannelijke en vrouwelijke kandidatenparen, kunnen ook uitspraken gedaan worden over de mate van genderdiscriminatie. De nulmeting kadert in een bredere opdracht omtrent praktijktesten vanuit de Stad Antwerpen op de huur- en arbeidsmarkt, die aan de VUB en UGent werd gegund. Via diepte-interviews worden de resultaten geduid.

Klik hier voor het artikel


Etnische discriminatie op de arbeidsmarkt: afkeer of veralgemening?

In juni was er, naar aanleiding van Black Lives Matter, heel wat te doen over etnische discriminatie op de arbeidsmarkt. Deze problematiek aanpakken, vraagt een beter beeld op het waarom van deze ongelijke behandeling.

Klik hier voor het artikel